A.5 GroupWise 18.2.1

  • Lagt til en mappevalgdialog i søkepanelet.

  • Lagt til en Deaktiver hurtiginformasjon-meny i adresseboken og adressevelgeren.

  • Lagt til et innebygd filter for kun å vise uleste elementer.