48.1 Skrive ut etiketter

 1. Klikk Adressebok-ikonet på verktøylinjen i hovedvinduet.

 2. Klikk adresseboken som inneholder oppføringene du vil skrive ut.

 3. Ctrl-klikk eller Skift-klikk for å velge enkeltoppføringer.

  eller

  Ikke gjør noen valg hvis du vil skrive ut hele adresseboken.

 4. Klikk Fil > Skriv ut.

 5. Hvis du blir bedt om det, klikker du Valgte elementer.

  eller

  Klikk Hele adresseboken.

 6. Pass på at kategorien Skjema er valgt.

 7. Pass på at Etiketter er valgt i gruppeboksen Format.

 8. Hvis du vil skrive ut all adressebokinformasjonen for hver oppføring, må du kontrollere at E-postadresse er valgt i listeboksen Tilgjengelige skjemaer.

  eller

  Hvis du vil skrive ut bare noe av adressebokinformasjonen for hver oppføring, klikker du Valgte felter i listeboksen Tilgjengelige skjemaer. Klikk fanen Innhold, deaktiver feltene du ikke vil skrive ut, og klikk deretter fanen Skjema.

  Du kan bare skrive ut informasjon som er angitt i adressebokfeltene. Hvis det ikke er angitt informasjon i et bestemt felt, vil ingenting skrives ut for det feltet.

 9. Klikk en papirstørrelse i gruppeboksen Skjemastørrelse.

 10. Klikk Stående eller Liggende i gruppeboksen Skjemaretning.

 11. Klikk fanen Innhold.

 12. Angi antallet rader og kolonner du vil ha.

 13. Klikk Skrift, velg alternativer og klikk OK.

 14. Klikk fanen Alternativer og velg alternativer.

 15. Klikk Forhåndsvis for å se hvordan etikettene vil se ut.

 16. Klikk Skriv ut.