49.1 Skrive ut etiketter

Slik skriver du ut etiketter:

 1. Klikk Adressebok-ikonet på verktøylinjen i hovedvinduet.

 2. Klikk adresseboken som inneholder oppføringene du vil skrive ut.

 3. Ctrl-klikk eller Skift-klikk for å velge enkeltoppføringer.

  eller

  Ikke gjør noen valg hvis du vil skrive ut hele adresseboken.

 4. Klikk Fil > Skriv ut.

 5. Hvis du blir bedt om det, klikker du Valgte elementer.

  eller

  Klikk Hele adresseboken.

 6. Pass på at kategorien Skjema er valgt.

 7. Pass på at Etiketter er valgt i gruppeboksen Format.

 8. Hvis du vil skrive ut all adressebokinformasjonen for hver oppføring, må du kontrollere at E-postadresse er valgt i listeboksen Tilgjengelige skjemaer.

  eller

  Hvis du vil skrive ut bare noe av adressebokinformasjonen for hver oppføring, klikker du Valgte felter i listeboksen Tilgjengelige skjemaer. Klikk på Innhold-fane, fjern merket i feltene du ikke vil skrive ut, og klikk deretter på Skjema-fanen.

  Du kan bare skrive ut informasjon som er angitt i adressebokfeltene. Hvis det ikke er angitt informasjon i et bestemt felt, vil ingenting skrives ut for det feltet.

 9. Klikk en papirstørrelse i gruppeboksen Skjemastørrelse.

 10. Klikk Stående eller Liggende i gruppeboksen Skjemaretning.

 11. Klikk fanen Innhold.

 12. Angi antallet rader og kolonner du vil ha.

 13. Klikk på Skrift, gjør valg, og klikk på OK.

 14. Klikk på Alternativer-fanen, og velg deretter alternativene du ønsker.

 15. Klikk Forhåndsvis for å se hvordan etikettene vil se ut.

 16. Klikk Skriv ut.