47.20 Avanserte alternativer for adressebok

Den neste delen inneholder informasjon for bruk av Kopieringsalternativer.

47.20.1 Definere kopieringsalternativer

Bruk kopieringsalternativer til å velge formatet som skal brukes når du kopierer adressebokdata til utklippstavlen. Når adressebokdataene kopieres til utklippstavlen, formateres de som et "virtuelt visittkort" (vCard) eller adresseboktekst. Et vCard inkluderer all identifiseringsinformasjon som er inkludert i en adressebok for en person.

Du kan velge mellom to formatalternativer: Vanlig tekst (ASCII-tekstformat) og vCard-data (VCF-strømformat). Når du velger et format, kan vCard-dataene som er kopiert med den vanlige tekstkopieringsprosessen i Windows (merk tekst og trykk på Ctrl+C), limes inn i samme format i andre programmer (for eksempel personlige kalendere, webprogrammer osv.) etter behov.

Du kan for eksempel lime inn visningsteksten i et HTML-redigeringsprogram eller et tekstbehandlingsprogram for import til en database eller formatering til et postflettingsdokument. Hvis du velger å kopiere i vCard-format, kan du lime inn dataene i et vCard-redigeringsprogram eller -visningsprogram for å legge til lydklipp, grafikk eller mer tekst. Du kan også lagre dataene som en VCF-fil for import til et program som støtter vCard-standarden. GroupWise støtter opptil versjon 2.1 av vCard-standarden.

Slik velger du tekstformat for kopiering:

  1. Klikk Adressebok-ikonet på verktøylinjen i hovedvinduet.

  2. Klikk Rediger > Kopieringsalternativer.

  3. Velg kopieringsalternativet du vil bruke.

    Bruk knappen Vanlig tekst til å kopiere tekst som "skjermtekst". Bruk knappen vCard-tekst til å kopiere tekst som en vCard-datastrøm.

  4. Merk av i boksen for å gjøre det gjeldende valget til standard.

  5. Klikk på OK.