46.5 Kopiere personlige adressebøker

  1. Klikk Adressebok-ikonet på verktøylinjen i hovedvinduet.

  2. Klikk den personlige adresseboken du vil kopiere.

  3. Klikk Fil > Lagre som bok.

  4. Skriv et navn på den nye adresseboken, og klikk OK.