46.8 Bruke forhåndsdefinerte filtre for adresseboken Mye brukte adresser

  1. Klikk Adressebok-ikonet på verktøylinjen i hovedvinduet.

  2. Klikk adresseboken Mye brukte adresser.

    Hvis adresseboken Mye brukte adresser ikke er synlig, kan du åpne den ved å klikke Fil > Åpne bok.

  3. Klikk Vis > Filter for minst 3 referanser.

    eller

    Klikk Vis > Definer filter for referanser (en referanse er antall ganger du har sendt eller mottatt elementer fra en oppføring), skriv inn det minste antallet referanser en oppføring må ha for å bli inkludert i søkekriteriene, og klikk OK.