46.1 Åpne en adressebok

Du åpner en adressebok ved å klikke Ikon for verktøylinjen Adressebok på verktøylinjen i hovedvinduet. Ruten til venstre viser en liste over GroupWise-adresseboken, LDAP-adresseboken, Mye brukte adresser-adresseboken og eventuelle personlige adressebøker du har opprettet.

Du kan bruke Fil > Åpne bok og Fil > Lukk bok for å vise og skjule adressebøkene i denne ruten. Ruten til høyre viser alle oppføringene i den valgte adresseboken.

I en adressebok kan du åpne kontakter for å vise detaljene, velge navn du vil sende elementer til, lage og endre grupper, samt lage og slette kontakter.

Du har også avanserte alternativer, for eksempel opprette og endre personlige adressebøker, endre egenskapene for en adressebok, definere alternativer for kopiering, importere og eksportere adressebøker, dele adressebøker, legge til katalogtjenester, skrive ut etiketter, og så videre.