47.4 Endre navn på personlige adressebøker

Endre navn på personlige adressebøker:

  1. Klikk Adressebok-ikonet på verktøylinjen i hovedvinduet.

  2. Klikk den personlige adresseboken du vil endre navn på.

    Du kan ikke endre navn på adresseboken Ofte brukte kontakter.

  3. Klikk Fil > Gi bok nytt navn.

  4. Skriv inn det nye navnet, og klikk deretter på OK.