46.11 Synkronisere adressebokoppføringer

Du kan bruke Synkroniser for å sikre at oppføringene i din personlige adressebok samsvarer med de tilsvarende oppføringene i GroupWise-adresseboken. Du kan synkronisere en hel personlig adressebok eller bare utvalgte oppføringer.

Du har kanskje en personlig adressebok som inneholder navnene på dine kontaktpersoner i markedsføringsavdelingen. Da kan synkroniseringsfunksjonen bidra til at du slipper å opprette en ny personlig adressebok hvis avdelingen flytter eller skifter telefonnummer.

  1. Klikk Adressebok-ikonet på verktøylinjen i hovedvinduet.

  2. Klikk den personlige adresseboken du vil synkronisere.

  3. Hvis du vil synkronisere en adressebok, klikker du Fil > Synkroniser > Gjeldende bok.

    eller

    Hvis du vil synkronisere gjeldende oppføringer, holder du nede Ctrl- eller Skift-tasten og klikker oppføringene, og deretter klikker du Fil > Synkroniser > Valgte elementer.