47.13 Vise kontakter, grupper, organisasjoner eller ressurser i en adressebok

Bruk de forhåndsdefinerte filtrene under Oppføringsfilter for å vise bare grupper, brukere, organisasjoner eller ressurser i en adressebok.

Standard er at adresseboken viser alle oppføringer. Selv om alle grupper, organisasjoner og ressurser er merket med ikoner, kan det være en utfordring å finne spesifikke oppføringer i store adressebøker. Når du bruker et forhåndsdefinert filter, vises bare oppføringstypen du ser etter.

Det er ett forhåndsdefinert filter som bare gjelder adresseboken Ofte brukte kontakter, nemlig Filter for minst X referanser. Du kan bruke det til å filtrere alle oppføringer med minst det antall referanser du angir.

Slik kan du vise grupper, organisasjoner eller ressurser i adressebøker,

 1. Klikk Adressebok-ikonet på verktøylinjen i hovedvinduet.

 2. Klikk en adressebok.

 3. Klikk på Visning, og klikk deretter på filteret du vil sortere etter.

 4. Hvis du vil gå tilbake til den ikke-filtrerte adressebokvisningen, klikker du Vis > Filter av.

Slik filtrerer du kontakter, grupper og ressurser:

 1. I adressevelgeren klikker du et forhåndsdefinert filter i rullegardinlisten Ikon for Filter for å filtrere etter kontakter, grupper og ressurser.

  Følgende ikoner identifiserer kontakter, ressurser, ressurssamlinger, grupper og organisasjoner i adressebøker:

  Kontakter-ikon

  Kontakter

  Ressursikon

  Ressurser

  Ressursikon

  Ressurssamlinger

  Gruppeikon

  Grupper

  Organisasjonsikon

  Organisasjoner