20.6 Konfigurere standard utskriftsalternativ for en stor distribusjon med mottakere

Når du skriver ut et element som har et stort antall mottakere, eller en stor distribusjonsliste, kan du velge å skrive ut hele listen med mottakere eller én enkelt linje med mottakere. Hvis du velger å skrive ut en kort distribusjonsliste, blir én linje i distribusjonslisten skrevet ut.

  1. Klikk Verktøy > Alternativer, og dobbeltklikk Miljø.

  2. Klikk fanen Standardhandlinger, og velg deretter Skriv ut kort distrib.liste eller Skriv ut full distrib.liste i gruppeboksen Utskrift.