20.5 Skrive ut en elementliste

Utskriftlistefunksjonen skriver ut en liste over alle e-postmeldinger i den valgte mappen.

  1. Velg en mappe.

  2. Velg et element i mappen.

  3. Klikk Fil > Skriv ut > Utskriftsliste.