19.2 Gjøre om e-post til en annen elementtype

Du kan konvertere et hvilket som helst element i postkassen til en annen elementtype. Du kan for eksempel endre en e-postmelding i postkassen til en avtale i kalenderen. Den nye avtalen inneholder all informasjon fra postmeldingen (for eksempel lister over Til ,Kopi og Blindkopi, emne og meldingstekst) som er aktuelle for avtalen.

Når du endrer en postmelding eller en telefonmelding til en annen elementtype (for eksempel en avtale eller oppgave), fjernes det opprinnelige elementet fra postkassen, og det nye elementet legges inn på riktig sted, for eksempel i kalenderen.

Når du gjør om et element, vil GroupWise bruke standard elementvisning slik den er valgt i Alternativer for miljø.

  1. I postkassen klikker du elementet du vil endre.

  2. Klikk Rediger > Endre til og klikk en elementtype.

    eller

    Klikk Rediger > Endre til > Mer, og klikk en elementtype. Du kan velge personlige elementer eller gruppeelementer.

    Personlige elementer sendes direkte til kalenderen. Gruppeelementer sendes til postkassene til personene og gruppene som meldingen sendes til.

  3. Skriv all nødvendig informasjon.

  4. Klikk Send eller Legg inn på verktøylinjen.

Når du endrer en postmelding eller en telefonmelding til en annen elementtype (for eksempel en avtale eller oppgave), fjernes det opprinnelige elementet fra postkassen, og det nye elementet legges inn på riktig sted, for eksempel i kalenderen.