20.5 Vise diskusjonstråden for en e-post

Diskusjonstråder viser e-postdiskusjonen for et opprinnelig element og alle svarene gruppert i et hierarki. Når du viser diskusjonstråden for en e-post du mottar, vises en liste med alle meldinger som er sendt og mottatt, over e-postmeldingen.

  1. Dobbeltklikk et element du vil vise.

  2. Klikk fanen Diskusjonstråd.