20.3 Lagre mottatt e-post på disk eller i et GroupWise-bibliotek

Lagrede elementer blir i postkassen og kalenderen i tillegg til at de kopieres til plasseringen du angir. Elementer som lagres på en disk, kan lagres i rent tekstformat, rikt tekstformat, PDF eller Internett e-postformat. Vedleggene lagres i det opprinnelige formatet.

 1. Klikk på elementet du vil lagre, i postboksen eller kalenderen, og klikk deretter på Fil > Lagre som.

 2. Hold Ctrl-tasten nede og klikk på elementet og vedleggene du vil lagre.

 3. Velg å lagre elementer på harddisken eller i et GroupWise-bibliotek.

 4. Skriv inn et filnavn for elementet i feltet Filnavn.

  eller

  Skriv en emne i feltet Emne.

 5. Hvis du vil lagre elementet et annet sted enn det som vises, blar du til den nye mappen.

  eller

  Hvis du vil lagre elementet i et annet GroupWise-bibliotek, klikker du på rullegardinlisten og velger et biblioteknavn.

 6. Hvis du lagrer til et GroupWise-bibliotek, kontrollerer du at det er merket av for Angi egenskaper ved hjelp av standardverdier, med mindre du vil angi dokumentegenskaper på dette tidspunktet.

 7. Klikk på Lagre, og klikk deretter på Lukk.

20.3.1 Dra og slippe e-post

Du kan dra og slippe et element fra GroupWise i mappen der du vil lagre filen. Du kan for eksempel dra og slippe et element i en prosjektmappe på skrivebordet i Windows eller en annen e-postklient.

Filer som du drar og slipper, lagres i ett av to formater: som en snarvei til den opprinnelige meldingen i GWI-format, eller som en kopi av den opprinnelige meldingen i EML-format.

Slik endrer du formatet:

 1. Klikk på Verktøy > Alternativer.

 2. Dobbeltklikk på Miljø, og klikk deretter på Standardhandlinger-fanen.

 3. Under Dra melding til skrivebord velger du Opprett en snarvei (.gwi), Opprett en kopi (.eml) eller Opprett en PDF-fil (.pdf).