17.7 Bruke alternative Fra-adresser

Hvis din bedrift har gitt deg flere e-postadresser (f.eks. bob@acme.com og bob@acme2.com), kan du sette opp GroupWise til å sende fra hvilken som helst av disse e-postadressene, samt ha ulik signatur for hver e-postadresse. Du kan administrere alternative adresser ved å klikke på Fra mens du skriver en melding, og velge Alternative adresser eller ved å gå til Verktøy > Alternativer > Miljø > Signaturer > Alternative adresser. Når du er der, kan du aktivere eller deaktivere adresser og velge signaturene som er tilknyttet hver adresse.

Med denne funksjonen har følgende endringer blitt gjort for å motta og sende meldinger:

  • Interne svar til andre brukere i ditt system vil bruke den valgte alternative adressen i stedet for å bruke den foretrukne/standard e-postadressen.

  • Innkommende e-postadresser brukes i stedet for å gå tilbake til foretrukket/standard e-postadresse.

  • Svar gjenkjenner alternative adresser automatisk, og bruker som standard signaturene for den alternative adressen.

Slik bruker du en alternativ fra-adresse i en melding:

  1. Når du skriver en melding, klikker du på Fra.

  2. Velg den alternative adressen du ønsker å bruke, i nedtrekkslisten som vises. Standardadressen din har en * ved siden av seg.

  3. Fortsett å skrive meldingen din.