18.6 Lage kopi av sendt e-post

Du kan opprette nye avtaler, oppgaver eller påminnelser ved å kopiere en eksisterende avtale, oppgave eller påminnelse og bruke den som utgangspunkt. Det opprinnelige elementet endres ikke og kalles ikke tilbake når du gjør dette.

  1. Høyreklikk på avtalen, oppgaven eller påminnelsen du vil duplisere i mappen Sendte elementer eller kalenderen, og klikk deretter på Dupliser.

    Hvis du skal kopiere ett element i en rekke med regelmessige elementer, velger du elementet for den dagen du vil duplisere.

  2. Hvis det opprinnelige elementet var et regelmessig element, klikker du Denne forekomsten, Alle forekomster eller Inntil videre fra denne forekomsten.

  3. Gjør ønskede endringer, og klikk deretter på Send på verktøylinjen.

    En ny avtale, oppgave eller påminnelse sendes, og det opprinnelige elementet som du kopierte, endres ikke.