18.7 Svare på sendt e-post

Bruk Svar for å legge til en kommentar for et element du har sendt.

  1. Klikk mappen Sendte elementer i navigasjonsfeltet.

  2. Høyreklikk på elementet du vil svare på, og klikk deretter på Svar.

  3. Velg Svar til avsender hvis du bare vil sende svaret til deg selv.

    eller

    Velg Svar alle hvis du vil sende svaret til deg selv og alle mottakerne av den opprinnelige meldingen.

  4. Klikk på OK.

  5. Gjør nødvendige endringer i meldingen, og klikk deretter på Send på verktøylinjen.