18.4 Sende e-post på nytt

Bruk Send på nytt når du vil sende en e-postmelding på nytt, kanskje med rettelser.

  1. Klikk mappen Sendte elementer i navigasjonsfeltet.

  2. Høyreklikk på elementet du vil sende på nytt, og klikk deretter på Send på nytt.

  3. Hvis elementet var et autodatoelement, klikker du Denne forekomsten, Alle forekomster eller Inntil videre fra denne forekomsten.

  4. Gjør eventuelle endringer i elementet, og klikk deretter på Send på verktøylinjen.

  5. Klikk Ja for å tilbakekalle det opprinnelige elementet.

    eller

    Klikk Nei hvis du vil beholde det opprinnelige elementet.