17.4 Sende e-post på nytt

Bruk Send på nytt når du vil sende en e-postmelding på nytt, kanskje med rettelser.

  1. Klikk mappen Sendte elementer i navigasjonsfeltet.

  2. Høyreklikk elementet du vil sende på nytt, og klikk Send på nytt.

  3. Hvis elementet var et autodatoelement, klikker du Denne forekomsten, Alle forekomster eller Inntil videre fra denne forekomsten.

  4. Gjør eventuelle endringer for elementet, og klikk deretter Send på verktøylinjen.

  5. Klikk Ja for å tilbakekalle det opprinnelige elementet.

    eller

    Klikk Nei hvis du vil beholde det opprinnelige elementet.