21.7 Slette elementer automatisk fra mappen Useriøs post

  1. Klikk Verktøy > Håndtering av useriøs post.

  2. Klikk Automatisk slette elementer fra mappen useriøs post (Elementene flyttes til Papirkurv-mappen).

  3. Angi hvor lenge du vil at elementene skal beholdes i mappen for useriøs post.

  4. Klikk OK.