21.3 Blokkere eller merke e-post fra et bestemt Internett-domene som useriøs

Et Internett-domene er den delen av e-postadressen som kommer etter @. I for eksempel adressen Henrik@minpost.com er Internett-domenet minpost.com.

Når du blokker all e-post fra et bestemt Internett-domene, som beskrevet i denne delen, mottar ikke blokkerte brukere som sender meldinger til deg, varsler fra GroupWise om at e-posten deres er blokkert.

 1. Høyreklikk et element og klikk Useriøs post.

 2. Klikk Regn avsender som useriøs.

  eller

  Klikk Blokker avsender.

 3. Velg Behandle all e-post fra dette Internett-området som useriøs eller Blokker all e-post fra dette Internett-området.

  Hvis du velger Regn avsender som useriøs, legges Internett-området til i useriøsitetslisten. Alle fremtidige e-postelementer fra dette Internett-domenet leveres til mappen Useriøs post .

  Du kan angi at elementene i denne mappen skal slettes automatisk etter et bestemt antall dager. Denne mappen opprettes ikke i mappelisten hvis ikke et alternativ for useriøs e-post er aktivert eller en adresse eller et Internett-domene blir lagt til i useriøsitetslisten (noe som aktiverer alternativet for useriøs e-post).

  Hvis du velger Blokker avsender, legges Internett-området til i blokkeringslisten. Ingen fremtidige e-postelementer fra dette Internett-området leveres til postkassen din.

  Listen over useriøs og blokkert e-post kan inneholde inntil 1000 oppføringer. Hvis det er lagt til mer enn 1000 oppføringer, fjernes de oppføringene som er minst brukt.

 4. Hvis verken blokkerings- eller useriøsitetslisten er aktivert, velger du Aktiver useriøsitetsliste eller Aktiver blokkeringsliste.

Du kan når som helst klikke Verktøy > Håndtering av useriøs e-post, klikke Useriøsitetsliste eller Blokkeringsliste, og deretter Ny for å legge til et Internett-område i useriøsitets- eller blokkeringslisten.