22.4 Merke e-post fra brukere som ikke finnes i personlige adressebøker, som useriøs post

Slik merker du e-post fra brukere som ikke er i den personlige adresseboken:

  1. Klikk Verktøy > Håndtering av useriøs e-post.

  2. Velg Aktiver useriøs e-post ved hjelp av personlige adressebøker.

  3. Klikk på OK.

All fremtidig e-post fra adresser som ikke finnes i adresseboken Ofte brukte kontakter eller andre personlige adressebøker, legges direkte i mappen Useriøs post. Du kan angi at elementene i denne mappen skal slettes etter et bestemt antall dager.