21.8 Slette elementer manuelt fra mappen Useriøs post

Hvis du vil slette elementer manuelt fra mappen Useriøs e-post, høyreklikker du mappen Useriøs e-post, klikk Tøm mappen for useriøs e-post og klikk deretter Ja.