16.15 Avstemming

Ved avstemming kan en bruker sende et emne og en liste med svar til andre brukere, som deretter kan velge et svar. En sammendragsmelding der alle avstemmingsresultatene blir vist, blir senere sendt til alle deltakerne. Resultatene finnes på nedtrekksmenyen i overskriften eller på egenskapssiden til sammendragsmeldingen. Avsenderen kan velge blant ferdige svar eller opprette en semikolonbegrenset liste over svar som de kan sende til mottakerne. Avstemmingsresultatene kan være private eller offentlige, slik at enten bare avsenderen eller alle mottakerne kan se resultatene.

 1. Velg Avstemmingsalternativer fra uttrekksmenyen Alternativer i skrivevisningen.

 2. Velg Aktiver avstemming.

 3. Velg fra listen med ferdige svar eller lag egne svar atskilt med semikolon på nedtrekkslisten Alternativer.

 4. (Valgfritt) For Synlighet av avstemmingsresultater velger du Alle mottakere eller Bare avsender, avhengig av om du ønsker at resultatene skal være offentlige eller private.

 5. Skriv inn et brukernavn i feltet Til, og trykk Enter. Gjenta hvis du vil ha flere brukere.

  eller

  Du kan velge brukernavn fra en liste ved å klikke Adresse på verktøylinjen, dobbeltklikke brukeren og deretter klikke OK.

 6. Skriv et emne.

 7. Skriv en melding.

 8. Klikk Send på verktøylinjen.