54.2 Velge felt i avanserte søk og regler

Denne delen forklarer mange av feltene som er tilgjengelige når du skal opprette et avansert søk eller en regel. Andre brukerdefinerte felter kan også være tilgjengelige.

Feltnavn

Dette feltet refererer til:

Slik angir du kriterier i feltet

% fullført

Andelen av en oppgave som er fullført.

Angi hvor stor prosentandel av oppgaven som er fullført. Du kan bruke er lik, mindre enn, større enn og så videre.

Alternativer for sending

Elementer der svar ønskes.

Velg alternativet i nedtrekkslisten.

Antall åpnet

Antall mottakere som har åpnet et element du har sendt.

Avhengig av operatoren kan du angi et heltall eller velge en variabel fra nedtrekkslisten.

Antall fullført

Antall mottakere som har fullført et element du har sendt.

Avhengig av operatoren kan du angi et heltall eller velge en variabel fra nedtrekkslisten.

Antall godtatt

Antall mottakere som har godtatt et element du har sendt.

Avhengig av operatoren kan du angi et heltall eller velge en variabel fra nedtrekkslisten.

Antall mottakere

Det totale antall mottakere av et element.

Avhengig av operatoren kan du angi et heltall eller velge en variabel fra nedtrekkslisten.

Antall slettet

Antall mottakere som har slettet et element du har sendt.

Avhengig av operatoren kan du angi et heltall eller velge en variabel fra nedtrekkslisten.

Antall svart

Antall mottakere som har svart på et element du har sendt.

Avhengig av operatoren kan du angi et heltall eller velge en variabel fra nedtrekkslisten.

Åpnet av

Navnet på personen som sist åpnet denne versjonen av et dokument.

Angi et navn.

Åpnet den

Datoen da et dokument sist ble åpnet.

Avhengig av operatoren kan du angi en tidsperiode som dokumentet faller inn under, eller angi en bestemt dato.

Bibliotek

Biblioteket der dokumenter lagres.

Velg biblioteket fra nedtrekkslisten.

Dato for fullføring

Datoen når en bruker merker en oppgave som fullført.

Angi datoen da oppgaven ble fullført. Du kan bruke Er lik eller Før eller Etter dagens dato.

Dokumentdato

Datoen da dokumentet ble opprettet.

Avhengig av operatoren kan du angi en tidsperiode som elementet faller inn under, eller angi en bestemt dato.

Dokumentnummer

Nummeret på et dokument.

Angi et heltall.

Dokumenttype

Dokumenttypen i biblioteket, for eksempel et skjema, en utgiftsrapport eller et notat.

Angi en dokumenttype.

Elementkilde

Om elementet ble mottatt, sendt, lagt inn eller er et utkast.

Velg elementkilden fra nedtrekkslisten.

Elementstatus

Om et element er godtatt, fullført, åpnet, lest, merket som privat eller emnet er skjult.

Velg elementstatus fra nedtrekkslisten.

Elementtype

Elementtyper som postmeldinger, avtaler, og så videre.

Velg elementtypen fra nedtrekkslisten.

Emne

Tekst som vises i boksen Emne for et element.

Skriv deler av eller hele innholdet i Emne-feltet.

Ferdig/sluttdato

Datoen da en oppgave skal være ferdig, eller sluttdato og -klokkeslett for en avtale.

Avhengig av operatoren kan du angi en tidsperiode som oppgaven eller avtalen faller inn under, eller angi en bestemt dato.

Filtype

Filtypen for et dokument i et bibliotek.

Angi en filtype (for eksempel .exe).

Forfatter

Navnet på personen som har forfattet et dokument.

Angi dokumentforfatterens navn.

Fra

Navnet på personen i Fra-feltet i et element.

Velg Fra-feltet.

Innringers firma

Tekst som vises i feltet Innringers firma i en telefonmelding.

Angi et firmanavn.

Innringers navn

Tekst som vises i feltet Innringer i en telefonmelding.

Angi et navn på innringer.

Innringers telefonnummer

Et telefonnummer som vises i feltet Telefon for en telefonmelding.

Angi et telefonnummer.

Kategori

Kategorien som et element er tildelt.

Angi en eksisterende kategori.

Konto

Kontoen som ble brukt til å sende et element, eller kontoen som elementet ble mottatt fra.

Angi GroupWise, POP3, IMAP eller NNTP.

Kopi

Navnet til en person slik det vises i Kopi-feltet i et element.

Angi et Kopi-feltnavn.

Kopitype

Typen melding en bruker mottar (Til, Kopi eller Blindkopi).

Velg Til, Kopi eller Blindkopi fra nedtrekkslisten.

Lagt inn av

Navnet som vises i feltet Fra for et personlig element.

Velg Fra-feltet.

Levert

Datoen og klokkeslettet da elementet ble vist i mottakernes postkasser.

Avhengig av operatoren kan du angi en tidsperiode som elementet faller inn under, eller angi en bestemt dato.

Melding

Tekst som vises i Melding-feltet i et element.

Skriv deler av eller hele innholdet i Melding-feltet.

Mitt emne

Tekst som vises i feltet Mitt emne.

Angi en del av eller hele teksten for Mitt emne.

Navn på visning

Navnet på visningen der du oppretter eller leser et element. Visningsnavnet svarer til navnene som vises når du klikker nedpilen ved siden av elementvisningsknappene på verktøylinjen.

Angi et navn på visningen.

Oppgavekategori

Den alfabetiske prioriteten for en oppgave (A, B, C og så videre).

Angi en bokstav.

Oppgaveprioritet

Den numeriske prioriteten for en oppgave (1, 2, 3 og så videre).

Angi et heltall.

Opphavsperson for dokument

Navnet på personen som opprettet dokumentet.

Angi navn på dokumentets opphavsperson.

Opphavsperson for versjon

Navnet på personen som opprettet denne versjonen av et dokument.

Angi navn på dokumentets opphavsperson.

Opprettet

Datoen da du klikket Send-knappen eller la inn et personlig element i kalenderen.

Avhengig av operatoren kan du angi en tidsperiode som elementet faller inn under, eller angi en bestemt dato.

Personlige vedlegg

Tekst i vedlegg som følger med mottatte elementer.

Skriv inn søketeksten.

Prioritet

Prioriteten for et element, enten høy, standard eller lav.

Velg prioritet fra nedtrekkslisten.

Startet

Startdato for en oppgave. Når en oppgave overføres til den neste dagen, blir den nye datoen startdatoen.

Avhengig av operatoren kan du angi en tidsperiode som oppgaven faller inn under, eller angi en bestemt dato.

Sted

Tekst som vises i feltet Sted for en avtale.

Skriv inn deler av eller hele innholdet i Sted-feltet.

Størrelse

Størrelsen på et element, inkludert vedleggene.

Angi et heltall.

Til

Navnet til en person slik det vises i Til-feltet i et element.

Skriv et navn i Til-feltet.

Tildelt dato

Startdato for en oppgave.

Avhengig av operatoren kan du angi en tidsperiode som oppgaven faller inn under, eller angi en bestemt dato.

Trådtilstand

"Tilstanden" som er tildelt et element i en meldingstråd.

Angi Les, Overvåk eller Ignorer.

Underklasse

Andre elementer som skjemaer, egendefinerte meldinger og C3PO-programmer.

 

Vedlegg

Vedlegg som inneholder en bestemt tekst eller et uttrykk som du angir.

Angi vedleggstekst.

Vedleggsliste

Vedleggstyper som filer, lyder, filmer eller OLE-objekter.

Regler som ser etter vedlegg på vedleggslisten, gjenkjenner bare vedleggene hvis de ligger på første nivå i meldingen. Vedlegg som ligger lenger nede i meldingshierarkiet, gjenkjennes ikke av slike regler.

Velg et vedlegg fra rullegardinlisten.

Versjonsbeskrivelse

Beskrivelsen av dokumentversjonen.

Angi en beskrivelse av dokumentversjonen.

Versjonsdato

Datoen da en bestemt versjon av et dokument ble opprettet.

Avhengig av operatoren kan du angi en tidsperiode som dokumentet faller inn under, eller angi en bestemt dato.

Versjonsnummer

Versjonsnummer for dokumentet.

Velg versjon fra nedtrekkslisten, eller klikk Velg versjon og angi versjonsnummeret.

Versjonsstatus

Gjeldende status for et dokument.

Velg en status fra nedtrekkslisten.