52.0 Søke etter elementer i en mappe

Hvis mappen du er i (for eksempel Postkasse eller Kalender) inneholder mange elementer, kan det kanskje være vanskelig å finne elementet du er på jakt etter. Filterfunksjonen (Søk etter elementer i mappe) lar deg vise elementer basert på avsender og tekst i Emne-feltet. Den lar deg også vise elementer i henhold til spesifikke søkekriterier, som mottatte elementer, sendte elementer, personlige elementer, utkastelementer, elementer i en gitt kategori, eller elementer med vedlegg.

Når du bruker Filter, skjules alle elementer som ikke samsvarer med søkekriteriene. Filter flytter eller sletter ikke elementer fra mappen, men det viser bestemte elementer basert på søkekriteriene du angir. Når du fjerner søkekriteriene, vil de skjulte elementene vises igjen.

Når du bruker Filter, vil GroupWise søke etter det spesifikke ordet eller uttrykket i avsendere, mottakere, meldingsemner, meldingstekst og vedlegg.