12.0 Bruke kategorier til å ordne elementer

Ved hjelp av kategorier kan du organisere elementene. Du kan tildele et hvilket som helst element en kategori, inkludert kontakter. Du kan opprette og legge til kategorier, og gi hver kategori en farge som identifiserer den. Fargene vises i elementlisten og i kalenderen.