11.2 Tilpasse individuelle innstillinger for utseende i GroupWise

Det er flere måter å endre GroupWise sitt utseende på.

 1. Klikk på Verktøy > Alternativer.

 2. Dobbeltklikk på Miljø, og klikk deretter på Utseende-fanen.

 3. Velg ønskede innstillinger for utseende.

  Vis hovedmenyen: Viser hovedmenyen over navigasjonsfeltet.

  Vis navigasjonsfelt: Viser navigasjonsfeltet for rask tilgang til de mest brukte mappene.

  Vis hovedverktøylinje Viser hovedverktøylinjen for rask tilgang til de mest brukte funksjonene.

  Bruk GroupWise-fargeoppsett: Overstyrer operativsystemets fargeoppsett for det valgte GroupWise-fargeoppsettet.

  Vis mappeliste: Viser mappelisten på venstre side av vinduet.

  Favorittmappeliste: Viser den tilpassede listen med mapper. Mappene i denne listen vises i rekkefølge etter hvor ofte de åpnes.

  Enkel mappeliste: Viser bare mapper relatert til mappen du er i. Hvis du for eksempel er i Postkasse-mappen, viser den Arkivskap-mappen, slik at du kan arkivere meldinger.

  Hvis du er i Kalender-mappen, viser den en liste over personlige kalendere. Hvis du er i mappen Ofte brukte kontakter, viser den en liste over personlige Kontakter-mapper. Hvis du er i Dokumenter-mappen, viser den en liste over dokumenter.

  Fullstendig mappeliste: Viser den fullstendige listen med mapper.

  Lang mappeliste: Hvis hurtigvisning vises, velger du dette alternativet hvis du vil forlenge mappelisten til bunnen av hurtigvisning når den vises nedenfor elementlisten i stedet for til høyre.

  Vis hurtigvisning: Velg dette alternativet for å vise hurtigvisningen, eller la det stå umerket for å hindre at hurtigvisningen vises.

  Du kan også tilpasse enkeltmapper for hurtigvisning. Høyreklikk på en mappe, og klikk deretter på Egenskaper > Vis. Merk av for eller opphev merkingen av Husk synlighet for Hurtigvisning og Vis hurtigvisning etter behov.

  Hurtigvisning nederst: Hvis Vis hurtigvisning er valgt, vil dette alternativet vise hurtigvisningen nederst i vinduet.

  Hurtigvisning til høyre: Hvis Vis hurtigvisning er valgt, vil dette alternativet vise hurtigvisningen til høyre i vinduet.

 4. Klikk på OK.