11.3 Tilpasse hovedverktøylinjen

Du kan tilpasse hver verktøylinje ved å legge til og slette knapper, velge en knapperekkefølge og plassere skiller mellom knappene.

 1. Hvis du vil tilpasse hovedverktøylinjen når den ikke vises, høyreklikker du på verktøylinjen og velger Tilpass verktøylinje.

 2. Klikk kategorien Vis.

 3. Velg hvordan du vil at verktøylinjen skal vises.

  Du kan velge å vise knapper som bilder, bilder med tekst under dem eller bilder med valgt tekst til høyre.

 4. Velg om du vil vise en enkelt rad med knapper, eller flere rader med knapper hvis det er nødvendig.

 5. Hvis du vil fjerne eller vise nedtrekkslisten for visningsinnstillinger, aktiverer eller deaktiverer du avkrysningsboksen Vis nedtrekksliste for visningsinnstillinger.

 6. Hvis du vil vise knappene som er mest nyttige for det valgte elementet, velger du Vis kontekstverktøylinje for element.

 7. Hvis du vil vise knappene som er mest nyttige for den valgte mappen, velger du Vis kontekstverktøylinje for mappe.

 8. Klikk kategorien Tilpass.

 9. Hvis du vil legge til en knapp, klikker du på en kategori i listeboksen Kategorier, klikker på en knapp i boksen Kontroller og klikker deretter på Legg til knapp.

  Kategorier er menytitler i hovedvinduet. Knappene i boksen Kontroller svarer til funksjonene under menytittelen. Knappene for kategorien Fil er for eksempel handlinger på menyen Fil (åpne visninger, utskrift, lagring og så videre).

 10. Hvis du vil fjerne en knapp, drar du den bort fra verktøylinjen.

 11. Hvis du vil endre plasseringen for en knapp på en knappelinje, drar du den dit du vil vise den.

 12. Hvis du vil legge til mellomrom mellom knapper, drar du en knapp bort fra en annen knapp.

  eller

  Hvis du vil fjerne mellomrom mellom knapper, drar du en knapp mot en annen.

 13. Klikk på OK.

MERK:Handlinger som å dra en knapp bort fra verktøylinjen og å endre rekkefølgen på verktøylinjeknappene kan bare utføres når dialogboksen Tilpass verktøylinje er åpen.