11.5 Angi standardvisninger for lesing

Bruk dette alternativet til å få innlastingen til å gå raskere når du har lagt til ekstra grafikk og bilder, for eksempel bakgrunner og signaturer, i standardvisningen. Med dette alternativet elimineres disse ekstrafunksjonene slik at meldingen vises som en standardmelding.

Dette alternativet tilbakestiller ikke endringer som for eksempel skrifttype eller -størrelse i de sendte meldingene, med mindre disse endringene faktisk ble lagret som en del av visningen.

  1. Klikk Verktøy > Alternativer.

  2. Dobbeltklikk Miljø.

  3. Klikk fanen Visninger.

  4. Klikk Bruk standardvisninger for lesing.