11.4 Velge standard startmappe

Som standard viser GroupWise postkassen. Når du har tilpasset hjemmemappen, kan det være praktisk å starte i hjemmemappen i stedet.

  1. Klikk på Verktøy > Alternativer, og dobbeltklikk deretter på Miljø.

  2. Klikk fanen Standardhandlinger.

  3. Velg om du vil at GroupWise skal starte i postkassemappen eller hjemmemappen.

  4. Klikk på OK.