15.3 Angi intervall for oppdatering i GroupWise

Når GroupWise oppdateres, ser GroupWise etter ny e-post og oppdaterer skjermen, slik at ny eller endret informasjon vises. Som standard oppdateres GroupWise hvert minutt. Du kan imidlertid velge å endre oppdateringsintervallet.

  1. Klikk Verktøy > Alternativer.

  2. Dobbeltklikk Miljø, og klikk deretter fanen Generelt.

  3. Angi hvor mange minutter og sekunder som skal passere mellom oppdateringer, under Oppdateringsintervall og klikk deretter OK.