16.2 Endre tidssone

GroupWise får tidssoneinnstillingen fra operativsystemet GroupWise kjøres på. Hvis du vil bytte tidssone, må du bytte tidssone i operativsystemet.

  1. Høyreklikk klokken i systemstatusfeltet i Windows.

  2. Velg Juster dato/klokkeslett.

  3. Velg Dato og klokkeslett-fanen, klikk på Endre tidssone, og velg deretter riktig tidssone.

  4. Klikk på OK.