14.4 Tilpasse et panel

Slik tilpasser du et panel:

  1. Klikk på Innstillinger-knappen øverst til høyre for navigasjonsfeltet, og velg visningsinnstillinger for mappenavn.

  2. Velg Paneler fra rullegardinmenyen Vis etter.

  3. Klikk Tilpass paneler.

  4. Velg om du vil vise panelene i én, to eller tre kolonner.

    Hvis du velger Tre eller flere kolonner, kan du velge antall kolonner i kolonner-feltet.

  5. Velg fra listen over tilgjengelige paneler, eller opprett egne paneler ved å klikke Nytt panel.

  6. Klikk Legg til ved siden av kolonnen du vil at kolonnen skal vises i.

  7. (Valgfritt) Klikk Flytt opp eller Flytt ned for å plassere kolonnen der du vil at den skal vises.

  8. Klikk på OK.