14.5 Opprette et nytt panel

 1. Klikk nedpilen Panel, og klikk deretter Legg til panel.

 2. Klikk Nytt panel.

 3. Skriv panelnavnet i feltet Navngi panelet.

 4. Velg om du vil at panelet skal vise en mappe eller webside.

  Hvis du velger en mappe, klikker du Endre mappe for å velge mappen du vil vise innholdet i.

  eller

  Hvis du velger en webside, skriver du inn URL-adressen til websiden i feltet Valgt webside.

 5. Velg en visningsinnstilling fra nedtrekkslisten Velg visningsinnstillinger.

  Kalender: Viser panelet som en grafisk kalender.

  Detaljer: Viser detaljene for elementene i panelet.

  Diskusjonstråd: Grupperer elementene i panelet etter tråder.

  Oppgaveliste: Viser panelet som en oppgaveliste.

  eller

  Klikk Flere visningsinnstillinger for å se flere visningsinnstillinger.

 6. (Valgfritt) Klikk Filter hvis du vil legge til et filter for panelet.

 7. Klikk OK, og klikk deretter Legg til for å vise panelet.