14.2 Endre størrelsen på et panel

Det kan hende at du vil endre høyden på et panel for å vise mer eller mindre informasjon. Du kan endre høyden på et panel ved å flytte musepekeren til toppen av linjen frem til ikonet for å endre størrelse vises, og deretter dra musepekeren opp eller ned for å endre størrelsen på panelet.

TIPS:Hvis du vil at et panel skal ignorere kolonnegrenser og spenne over alle kolonner, klikker du nedpilen og deretter Spenn over alle kolonner.