14.1 Forstå paneler

Et panel er en tilpasset visning av informasjon i GroupWise. For eksempel har standard hjemmevisning et panel kalt Uleste meldinger, som viser en liste over elementer du ikke har lest. Oppgavelisten er et annet standardpanel i hjemmevisningen. Panelet Oppgaveliste viser elementene som ligger i oppgavelistemappen.

Paneler kan opprettes for å vise mange ulike typer informasjon, fra uleste elementer til en sammendragskalender. Det er opprettet en forhåndsdefinert liste med paneler, men du kan også opprette egendefinerte paneler.