2.1 Tilordne passord til postkassen uten LDAP-godkjenning

Du kan tilordne et passord til postkassen hvis du ikke bruker LDAP-godkjenning. GroupWise-passord skiller mellom små og store bokstaver (Onsdag er for eksempel ikke det samme som ONSDAG). Hvis du glemmer passordet, får du ikke tilgang til noen av elementene. Du må kontakte GroupWise-administratoren din for å tilbakestille det.

MERK:Hvis GroupWise-administratoren har slått på LDAP-godkjenning, er det LDAP-passordet som brukes til å gi tilgang til postkassen, ikke et GroupWise-passord, og du kan ikke legge til et passord på denne måten.

  1. I hovedvinduet klikker du på Verktøy > Alternativer.

  2. Dobbeltklikk på Sikkerhet, og klikk deretter på Passord-fanen.

  3. Skriv inn passordet i feltet Nytt passord.

  4. Skriv inn passordet i Bekreft nytt passord-feltet, klikk på OK, og klikk deretter på Lukk.

Du finner mer informasjon under Administrere postkassepassord.