6.7 Mappen Dokumenter

Alle dokumentreferanser er organisert i Dokumenter-mappen, slik at det blir lett å finne dem. Dokumenter-mappen inneholder mappen Egne til dokumenter du selv har skrevet, og mappen Standardbibliotek til dokumenter du har tilgang til i standardbiblioteket ditt. Dokumenter-mappen kan bare inneholde dokumenter.

Du finner mer informasjon under Dokumenthåndtering.