6.1 Hjemmemappe

Hjemmemappen (med navnet ditt) representerer din GroupWise-database. Alle mapper i hovedvinduet er undermapper av hjemmemappen. Hjemmemappen kan ordnes i paneler som viser de viktigste mappene. Du finner mer informasjon under Bruke paneler til å holde orden i hjemmemappen.