6.3 Mappen Sendte elementer

I mappen Sendte elementer vises alle elementer du har sendt. Ved å kontrollere egenskapene for de sendte elementene kan du finne ut hvilken status de har (levert, åpnet osv.).