1.0 Installere GroupWise-klienten

For å begynne å bruke GroupWise, må du eller GroupWise-administratoren installere GroupWise på datamaskinen din. GroupWise-administratoren din kan be deg om å installere GroupWise ved å bruke ZENworks.

  1. Hvis du ikke automatisk bes om å installere GroupWise, kan du kontakte GroupWise-administratoren for å finne ut hvor installasjonsprogrammet til GroupWise-klienten, setup.exe, ligger.

  2. Sørg for at du er logget inn som deg selv på datamaskinen din.

  3. Klikk på Start > Kjør, bla gjennom til filens plassering, velg setup.exe, og klikk deretter på OK.

  4. Følg instruksjonene i installasjonsveiviseren.

  5. Fortsett med Logge på GroupWise.