8.3 Forstå navigasjonsfeltet

Navigasjonsfeltet vises øverst i GroupWise-vinduet. Det er utviklet for å gi hurtig tilgang til de mappene du bruker mest.

Navigasjonsfeltet

Som standard inneholder navigasjonsfeltet snarveier til hjemmevisningen og til mappene postkasse, kalender, sendte elementer og kontaktliste. Du kan tilpasse navigasjonsfeltet ved å legge til de mest brukte mappene.

8.3.1 Slå navigasjonsfeltet på og av

Slik slår du navigasjonsfeltet på eller av:

  1. Klikk på Verktøy > Alternativer.

  2. Dobbeltklikk på Miljø, og klikk deretter på Utseende-fanen.

  3. Merk av for eller fjern merket for Vis navigasjonsfelt.

Enten hovedmenyen, navigasjonsfeltet eller begge må alltid vises i GroupWise.

8.3.2 Tilpasse navigasjonsfeltet

Slik tilpasser du navigasjonsfeltet:

  1. Høyreklikk på navigasjonsfeltet, og klikk deretter på Tilpass navigasjonsfeltet.

  2. Merk mappene du vil vise i navigasjonsfeltet.

  3. Velg et fargeoppsett for navigasjonsfeltet.

  4. Klikk på OK.