8.3 Forstå navigasjonsfeltet

Navigasjonsfeltet vises øverst i GroupWise-vinduet. Det er utviklet for å gi hurtig tilgang til de mappene du bruker mest.

Navigasjonsfeltet

Som standard inneholder navigasjonsfeltet snarveier til hjemmevisningen og til mappene postkasse, kalender, sendte elementer og kontaktliste. Du kan tilpasse navigasjonsfeltet ved å legge til de mest brukte mappene.

8.3.1 Slå navigasjonsfeltet på og av

  1. Klikk Verktøy > Alternativer.

  2. Dobbeltklikk Miljø, og velg deretter kategorien Utseende.

  3. Merk av for eller fjern merket for Vis navigasjonsfelt.

Enten hovedmenyen, navigasjonsfeltet eller begge må alltid vises i GroupWise.

8.3.2 Tilpasse navigasjonsfeltet

  1. Høyreklikk navigasjonsfeltet og klikk Tilpass navigasjonsfeltet.

  2. Merk mappene du vil vise i navigasjonsfeltet.

  3. Velg et fargeoppsett for navigasjonsfeltet.

  4. Klikk OK.