9.0 Identifisere ikonene som vises ved siden av elementene

Ikonene som vises ved siden av elementene i postkassen, mappen Sendte elementer og kalenderen, gir informasjon om elementene. Tabellen nedenfor forklarer hva hvert ikon betyr.

Tabell 9-1 Ikonbeskrivelser

Ikon

Beskrivelse

I ekstern modus eller bufringsmodus viser dette ikonet at elementet er satt i kø, men at køen ikke er lastet opp. Når elementet er lastet opp, viser det at det ikke er mottatt statusinformasjon for elementet som leveres til målpostkontoret eller overføres til Internett.

Når det vises ved siden av mappen Sendte elementer, viser ikonet at det er minst ett element i køen, men at køen ikke er lastet opp.

Et sendt element som er åpnet av minst én person. Ikonet vises til alle mottakerne har 1) åpnet posten, telefonmeldingen eller påminnelsen, 2) godtatt avtalen eller 3) fullført oppgaven.

Når det vises ved siden av Kalender-mappen, viser dette ikonet at du har en avtale den aktuelle dagen.

Når det vises ved siden av et element du har sendt, viser dette ikonet at elementet ikke kunne leveres til målpostkontorer, eller at overføring til Internett mislyktes.

Når det vises ved siden av en avtale eller oppgave, viser dette ikonet at minst én person har avslått/slettet elementet. Ved siden av en postmelding, telefonmelding eller påminnelse, indikerer ikonet at minst én person har slettet elementet uten å åpne det.

Elementet har ett eller flere vedlegg.

Et elementutkast.

Et element du har sendt.

Et element du har svart på.

Et element du har videresendt.

Et element du har delegert.

Et element du har svart på og videresendt..

Et element du har svart på og delegert.

Et element du har videresendt og delegert.

Et element du har svart på, videresendt og delegert..

Personlig element.

Signert element.

Kryptert element.

Signert og kryptert element.

Bestemt versjon av et dokument.

Offisiell versjon av et dokument.

Uåpnet postmelding med lav, normal eller høy prioritet.

Åpnet postmelding med lav, normal eller høy prioritet.

Uåpnet og åpnet avtale med lav, normal eller høy prioritet.

Uåpnet og åpnet oppgave med lav, normal eller høy prioritet.

Uåpnet påminnelse med lav, normal eller høy prioritet.

Åpnet påminnelse med lav, normal eller høy prioritet.

Uåpnet telefonmelding med lav, normal eller høy prioritet.

Åpnet telefonmelding med lav, normal eller høy prioritet.

Et svar ønskes på dette elementet med lav, standard eller høy prioritet.

Ved søk etter ledig tidspunkt viser dette ikonet at du kan klikke et planlagt klokkeslett ved siden av et brukernavn eller en ressurs for å vise mer informasjon om avtalen. Brukeren eller ressurseieren må imidlertid gi deg leserettigheter for avtaler i tilgangslisten før dette ikonet vises.

Det er satt en alarm for dette kalenderelementet.

En gruppeavtale, -påminnelse eller -oppgave.

Et privat kalenderelement.

Et kalenderelement som er avslått, men ikke slettet.

Uåpnet dokumentreferanse.

Åpnet dokumentreferanse.

Varsling for fellesmappe.

Varsling for delt adressebok.

Uåpnet personlig element (fellesmappe).

Åpnet personlig element (fellesmappe).