7.0 Forstå elementtyper i GroupWise

Hver dag kommuniserer du på mange ulike måter. For å fylle dette behovet, leverer GroupWise deg elementene dine ved å bruke mange ulike elementtyper.