7.2 Avtale

Ved hjelp av en avtale kan du invitere personer til og planlegge ressurser for møter eller hendelser. Du kan bestemme datoen, klokkeslettet og stedet for møtet. Du kan også bruke personlige avtaler til å planlegge personlige hendelser, for eksempel legetimer, påminnelser om å ringe noen på et visst tidspunkt og så videre. Avtalevisning i kalenderen. Du finner mer informasjon under Sende kalenderelementer.