7.3 Oppgave

En oppgave lar deg plassere et oppgaveelement på din egen eller en annens kalender etter at det er godtatt. Du kan fastsette en tidsfrist for oppgaven og inkludere en prioritet (for eksempel A1). Ikke fullførte oppgaver overføres til neste dag. Du finner mer informasjon under Tildele en oppgave.

TIPS:Du kan også lage en oppgaveliste som ikke er knyttet til kalenderen. I oppgavelister av denne typen kan du bruke en hvilken som helst elementtype (for eksempel post, avtale, oppgave, påminnelse eller telefonmelding).