10.3 Webområde for GroupWise-dokumentasjon

Du finner et fullstendig sett med dokumentasjon for både GroupWise-brukere og GroupWise-administratorer på webområdet for GroupWise 18-dokumentasjon.

Brukerhåndboken er også tilgjengelig fra GroupWise-klienten ved å klikke på Hjelp > Brukerhåndbok.