10.1 Elektronisk hjelp

Fullstendig GroupWise-brukerdokumentasjon er tilgjengelig på Internett. I hovedvinduet klikker du Hjelp > Brukerhåndbok. Bruk fanen Innhold, Indeks eller Søk for å finne emnene du ønsker.