4.1 Aktivere og deaktivere Hurtigvisning

Slik slår du Hurtigvisning på eller av:

Klikk Vis, og velg deretter Hurtigvisning.

eller

Klikk på Hurtigvisning-ikonet på verktøylinjen.