4.1 Aktivere og deaktivere Hurtigvisning

Slik slår du Hurtigvisning på eller av:

Klikk på Visning, og velg deretter på Hurtigvisning.

eller

Klikk på Hurtigvisning-ikonet på verktøylinjen.