2.2 Bruke Advanced Authentication

Advanced Authentication brukes til å gjøre påloggingen din til GroupWise enda sikrere ved å legge til ytterligere godkjenning i GroupWise-påloggingen. Før du kan bruke Advanced Authentication, må administratoren din konfigurere den, og du må være registrert i en godkjenningsmetode som er satt opp av administratoren. For informasjon om hvor du registrerer deg i Advanced Authentication og de tilgjengelige godkjenningsmetodene, ta kontakt med GroupWise-administratoren.

MERK:Versjoner av GroupWise-klienten som er eldre enn 18.3, kan fortsatt bruke Advanced Authentication mot en 18.3-server eller nyere ved å bruke metoder uten brukergrensesnitt, som kan konfigureres av administratoren. Hvis metodene du bruker, krever at du skriver inn et passord eller en kode, kan dette tilføyes til GroupWise-passordet når du logger deg på ved å legge til &-symbolet etter GroupWise-passordet og deretter skrive inn passordet eller koden. Eksempel: gwpassord&agodkjkode.